Công ty CP Chế tạo Bơm HD


Địa chỉ: 37 Đường Hồ Chí Minh - Thành phố Hải Dương

Điện thoại: 0320.3853 594 / 3858658 / 3852314

Fax: 0320. 3858 606

Email: hpmchd@vnn.vn   website: www.hpmc.com.vn


Download

Download
free counters

Check email HEM

Hỗ trợ trực tuyến

Phụ trách chung - Mr. Long*0904.81.88.46

Nhóm Máy biến áp - Mr.Hoàn*0984.079.983

Nhóm Thiết bị đo - Mr.Lâm*0902.390.968

Dịch vụ sửa chữa - Mr.Chung*0986.590.205

Nhóm Động cơ điện - Mr.Chiến*0989.685.586

Nhóm Động cơ điện - Mr.Tuấn Anh*0983.494.342