Biến dòng đo lường hạ thế


Loại 50/5 

Loại 75/5 

Loại 100/5 

Loại 150/5 

Loại 200/5 

Loại 250/5 

Loại 300/5 

Loại 400/5 

Loại 500/5 

Loại 600/5 

Loại 750/5 

Loại 800/5 

Loại 1000/5 

Loại 1200/5 

Loại 1500/5 

Loại 2000/5 Tìm kiếm

free counters

Check email HEM

Hỗ trợ trực tuyến

Phụ trách chung - Mr. Long*0904.81.88.46

Nhóm Máy biến áp - Mr.Hoàn*0984.079.983

Nhóm Thiết bị đo - Mr.Lâm*0902.390.968

Dịch vụ sửa chữa - Mr.Chung*0986.590.205

Nhóm Động cơ điện - Mr.Chiến*0989.685.586

Nhóm Động cơ điện - Mr.Tuấn Anh*0983.494.342