• Facebook
  • Google+
  • YouTube
  • RSS

News

HEM – Change of high ranking management officer

  • 02/06/2017

Vừa qua, theo nguyện vọng cá nhân, ông Hoàng Anh Dũng, Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội đã có Đơn xin thôi chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội.

Thực hiện sự chỉ đạo của Tổng công ty GELEX, Hội đồng quản trị HEM đã tổ chức cuộc họp HĐQT để biểu quyết thông qua việc bổ nhiệm các nhân sự thay thế.

Theo đó, ông Dương Hữu Hiệu, được bổ nhiệm làm Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội; ông Nguyễn Trọng Tiếu, được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội từ ngày 01 tháng 6 năm 2017.

Ngày 31 tháng 5 năm 2017, Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội đã tổ chức Lễ công bố Quyết định và bàn giao Nhiệm vụ Tổng giám đốc giữa ông Hoàng Anh Dũng và ông Nguyễn Trọng Tiếu.

Đến tham dự buổi Lễ, có ông Nguyễn Hoa Cương, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty GELEX; ông Nguyễn Văn Tuấn, Ủy viên Thường trực HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty GELEX; ông Nguyễn Đình Hùng, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty GELEX; ông Phạm Mạnh Hà, Chủ tịch HĐQT HEM cùng các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát và các Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng các đơn vị trong HEM.

Dưới đây là một số hình ảnh về buổi Lễ:

Tại buổi lễ ông Đoàn Văn Quý,  Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc công ty HEM thay mặt HĐQT đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Tiếu giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty.

IMG_2452

 Ông Đoàn Văn Quý công bố quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty.

Lễ ký bàn giao nhiệm vụ Tổng Giám đốc được chứng kiến bởi Lãnh đạo Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam và Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội.

IMG_2478

Lễ ký kết bàn giao nhiệm vụ Tổng giám đốc

IMG_2496

Ông Hoàng Anh Dũng – Nguyên Tổng giám đốc Công ty phát biểu

IMG_2502

Ông Nguyễn Trọng Tiếu – Tân Tổng giám đốc Công ty phát biểu

 IMG_2513

Ông Nguyễn Văn Tuấn – Ủy viên Thường trực HĐQT  kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Thiết  bị điện Việt Nam (GELEX) phát biểu

IMG_25180

Ông Nguyễn Hoa Cương – Chủ tịch HĐQT  Tổng Công ty cổ phần Thiết  bị điện Việt Nam (GELEX) phát biểu.

IMG_2520

Ông Phạm Mạnh Hà  – Chủ tịch HĐQT HEM  phát biểu

Thông tin về tân Tổng giám đốc HEM:

Họ và tên: Nguyễn Trọng Tiếu

Sinh năm: 1959

Quá trình công tác:

- Từ 01/6/2017 – nay: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội – HEM

- Từ năm 2010 – Nay: Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam – GELEX

- Từ tháng 09/2016 – Nay: Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Thiết bị đo điện

- Từ năm 2015 – Nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện

- Từ năm 2014 – Nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương

- Từ năm 2010 – tháng 8/2016: Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam

Đức Bình