• Facebook
  • Google+
  • YouTube
  • RSS

Đại hội cổ đông

Thông tin về Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Chế tạo Điện Cơ Hà Nội (HEM)

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016
Thông báo mời họp và tài liệu dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016:

Thời gian: 8h30 thứ Ba ngày 01/03/2016

Địa điểm: Trụ sở công ty – Km12, đường Cầu Diễn, P.Phúc Diễn, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vui lòng tải về để xem toàn văn thông báo và tài liệu dự họp

Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty CP Chế tạo Điện cơ Hà Nội

Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về công tác thay đổi nhân sự:

– Bà Nguyễn Thị Thanh Mai thôi giữ chức Phó tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 01/06/2015;

– Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Yến giữ chức Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 01/06/2015.

Vui lòng tải về để xem file đính kèm

Thông báo về việc trả tiền cổ tức năm 2014

Vui lòng tải về để xem toàn văn thông báo

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.   Vui lòng tải về để xem chi tiết

Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.   Vui lòng tải về để xem chi tiết

Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Thời gian: 8h30 thứ Hai ngày 06/04/2015 Địa điểm: Trụ sở công ty – Km12, đường Cầu Diễn, P.Phúc Diễn, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vui lòng tải về để xem toàn văn thông báo

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014

Ngày 15/04/2014, tại Công ty CP Chế tạo Điện cơ Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng Cổ đông theo đúng lịch đã thông báo. Đại hội đã thông qua nghị quyết thường niên năm 2014 và nhiều vấn đề khác.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Ngày 15/04/2014, tại Công ty CP Chế tạo Điện cơ Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng Cổ đông theo đúng lịch đã thông báo. Xin vui lòng tải về để xem toàn văn biên bản

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Ngày 15/04/2014, tại Công ty CP Chế tạo Điện cơ Hà Nội sẽ diễn ra Đại hội đồng Cổ đông theo đúng lịch đã thông báo. Xin vui lòng tải về để xem toàn văn tài liệu

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Đại hội đồng Cổ đông thương niên năm 2013 của Công ty CP Chế tạo Điện Cơ Hà Nội (HEM) đã thông qua nghị quyết số…Vui lòng tải về để xem toàn văn nghị quyết.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niêm năm 2013

Xin vui lòng tải về để xem Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty CP Chế tạo Điện cơ Hà Nội (HEM)

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niêm năm 2013

Xin vui lòng tải về để xem tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty CP Chế tạo Điện cơ Hà Nội (HEM)

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niêm năm 2012

Ngày 9/4/2012 Công ty CP Chế tạo Điện cơ Hà Nội (HEM) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 tại trụ sở công ty, tham dự có 105 cổ đông…Xin vui lòng tải về để xem toàn văn Nghị quyết đại hội đã thông qua

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niêm năm 2012

Ngày 9/4/2012 Công ty CP Chế tạo Điện cơ Hà Nội (HEM) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 tại trụ sở công ty, tham dự có 105 cổ đông…Xin vui lòng tải về để xem toàn văn Biên bản họp

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niêm năm 2011

Ngày 26/03/2011 Công ty CP Chế tạo Điện cơ Hà Nội (HEM) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 tại trụ sở công ty…Xin vui lòng tải về để xem toàn văn Nghị quyết đại hội đã thông qua