TÌM KIẾM


  • Facebook
  • Google+
  • YouTube
  • RSS

Tuyển dụng

Hãy đồng hành cùng HEM trên con đường trở thành nhà sản xuất hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực máy điện tại Việt Nam. HEM luôn hướng tới xây dựng một tập thể vững mạnh nới mà mọi thành viên đều được lắng nghe, chia sẻ và tạo những điều kiện tốt nhất để phát triển và đóng góp vào sự thành công chung của HEM.

Thông báo Tuyển dụng tháng 7/2015

Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội đang có nhu cầu tuyển dung Chuyên viên làm việc tại Phòng Hành chính Nhân sự, cụ thể như sau:  

Thông báo Tuyển dụng tháng 6/2015

Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội đang có nhu cầu tuyển dụng một số công nhân kỹ thuật làm việc tại các đơn vị trong công ty, cụ thể như sau: