TÌM KIẾM


  • Facebook
  • Google+
  • YouTube
  • RSS

Tuyển dụng

Hãy đồng hành cùng HEM trên con đường trở thành nhà sản xuất hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực máy điện tại Việt Nam. HEM luôn hướng tới xây dựng một tập thể vững mạnh nới mà mọi thành viên đều được lắng nghe, chia sẻ và tạo những điều kiện tốt nhất để phát triển và đóng góp vào sự thành công chung của HEM.

Thông báo tuyển dụng: Kỹ sư làm việc tại phòng Kinh doanh 15/05/2015

Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội đang có nhu cầu tuyển dụng Kỹ sư làm việc tại Phòng Kinh doanh, cụ thể như sau: Chỉ tiêu:03 người Yêu cầu:    – Tốt nghiệp các trường Đại học hệ chính quy. – Ngành nghề được đào tạo: Điện hoặc Tốt nghiệp chuyên…

Thông báo tuyển dụng – Tháng 5 / 2015

Công ty Cổ Phần Chế Tạo Điện Cơ Hà Nội (HEM) đang có nhu cầu tuyển dụng công nhân làm việc tại Phòng Quản Lý Chất Lượng và công nhân làm việc tại xưởng lắp ráp, yêu cầu cụ thể như sau:

Thông báo tuyển dụng: Kỹ thuật viên CNTT (IT)

Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội (HEM) đang có nhu cầu tuyển dụng Kỹ thuật viên công nghệ thông tin cụ thể như sau:           1. Chỉ tiêu: 01 người        2. Yêu cầu:            - Tốt nghiệp các trường trung…

Thông báo tuyển dụng – Tháng 9 – 2014

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG: CÔNG NHÂN SỬA CHỮA ĐIỆN CÔNG NGHIỆP VÀ THỦ KHO XƯỞNG  Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà nội đang có nhu cầu tuyển dụng công nhân làm việc tại Xưởng Chế tạo Biến thế, cụ thể như sau: Chỉ tiêu: Công nhân sửa chữa điện: 02 người Thủ…