TÌM KIẾM


 • Facebook
 • Google+
 • YouTube
 • RSS

Ban lãnh đạo

Công ty CP Chế tạo Điện cơ Hà Nội (HEM) thuộc Tổng Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Việt Nam (GELEX), được thành lập ngày 15/01/1961 và hiện là doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực chế tạo động cơ điện, máy phát điện, máy biến thế và các thiết bị kỹ thuật điện khác.

Ông Phạm Mạnh Hà – Chủ tịch Hội đồng quản trị Sinh năm: 1959

 • Từ năm 2016 đến nay:Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội – HEM
 • Từ năm 2010 đến 2016: Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội – HEM
 • Từ năm 2010 đến nay: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Điện cơ Hà Nội – HECO
 • Từ năm 2005 đến nay: Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Công ty TNHH SAS – CTMAD – Khách sạn Melia Hà Nội
 • Từ năm 2014 đến nay: Ủy viên HĐQT Công ty CP Chế tạo Bơm Hải Dương

Ông Nguyễn Trọng Tiếu – Tổng Giám đốc Công ty Sinh năm: 1959

 • Từ năm 2017 – nay: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội – HEM
 • Từ năm 2010 – Nay: Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam – GELEX
 • Từ tháng 09/2016 – Nay: Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Thiết bị đo điện
 • Từ năm 2015 – Nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện
 • Từ năm 2014 – Nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
 • Từ năm 2010 – tháng 8/2016: Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam

Ông Nguyễn Hoa Cương – Ủy viên Hội đồng Quản trị Sinh năm: 1961

 • Từ năm 2016 đến nay: Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội – HEM
 • Từ 2010 đến nay: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công  ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam.
 • Từ năm 2012 đến nay: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam.
 • Từ năm 2007 đến nay: Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty TNHH SAS – CTMAD – Khách sạn Melia Hà Nội

Ông Đoàn Văn Quý - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Sinh năm: 1970

 • Từ năm 2009 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội
 • Từ năm 2014 đến nay: Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội – HEM
 • Từ năm đến nay: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội

Ông Nguyễn Đình Hùng – Ủy viên Hội đồng Quản trị Sinh năm: 1971

 • Từ năm 2016 đến nay: Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội – HEM
 • Từ năm 2016 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam
 • Từ năm 2016 đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Cadivi Đồng Nai
 • Từ năm 2016 đến nay:  Ủy viên HĐQT Công ty CP dây cáp điện Việt Nam
 • Từ năm 2016 đến nay: Ủy viên HĐQT Công ty TNHH MTV CADIVI Miền Bắc – Kiêm Tổng Giám đốc

Ông Dương Hữu Hiệu – Ủy viên Hội đồng Quản trị

Sinh năm: 1974

 • Từ tháng 6/2017 đến nay: Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội – HEM
 • Từ tháng 7/ 2017: Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV CADIVI Miền Bắc

Ông Hà Tiến Lực – Phó Tổng Giám đốc Sinh năm: 1963

 • Từ năm 2009 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội – HEM
 • Từ năm 2001 đến 2002: Phó Quản đốc Phân xưởng Lắp ráp
 • Từ năm 2002 đến 2008: Giám đốc xưởng Chế tạo Biến thế
 • Từ năm 2008 đến 2009: Phó Giám đốc Công ty TNHH NN MTV Chế tạo Điện cơ Hà Nội.

Ông Bùi Quang Vinh – Phó Tổng Giám đốc Sinh năm: 1978

 • Từ năm 2016 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Chế tạo Điện cơ Hà Nội
 • Từ năm 2007 đến 2008: Trưởng phòng Thiết kế – Công ty TNHH NN MTV Chế tạo Điện cơ Hà Nội
 • Từ năm 2008 đến 2012: Trưởng phòng Kỹ thuật – Công ty CP Chế tạo Điện cơ Hà Nội – HEM
 • Từ năm 2013 đến 2015: Giám đốc Trung tâm Khuôn mẫu và Thiết bị – Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội – HEM
 • Từ năm 2015 đến 2016: Giám đốc xưởng Cơ điện và Dịch vụ  – Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội – HEM

Ông Ngô Văn Mẫn – Phó Tổng Giám đốc Sinh năm: 1977

 • Từ 8/2017 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội
   – HEM
 • Từ năm 2004 – 2007: Phó Giám đốc Trung tâm Khuôn mẫu và Thiết bị
 • Từ năm 2007 – 2013: Giám đốc Trung tâm Khuôn mẫu và Thiết bị
 • Từ năm 2013 – 2016: Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội
 • Từ năm 2016 – 2017: Trưởng phòng Kinh doanh Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội
 • Từ tháng 6 đến tháng 8/2017: Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội

Bà Nguyễn Thị Thanh Yến – Kế toán Trưởng Sinh năm: 1976 Từ năm 2015 đến nay: Kế toán trưởng – Công ty CP Chế tạo Điện cơ Hà Nội – HEM Từ năm 2010 đến nay: Trưởng ban Kiểm soát Tổng Công ty CP Thiết bị điện Việt Nam – GELEX Chức vụ đang nắm giữ hiện tại ở các tổ chức khác:

 • Ủy viên HĐQT Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội – HITECH
 • Trưởng ban KS Công ty CP Chế tạo Bơm Hải Dương – HPMC
 • Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần Điện cơ Hà Nội – HECO