TÌM KIẾM


 • Facebook
 • Google+
 • YouTube
 • RSS

Ban lãnh đạo

Công ty CP Chế tạo Điện cơ Hà Nội (HEM) thuộc Tổng Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Việt Nam (GELEX), được thành lập ngày 15/01/1961 và hiện là doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực chế tạo động cơ điện, máy phát điện, máy biến thế và các thiết bị kỹ thuật điện khác.

Ông Phan Ngọc Thảo – Chủ tịch Hội đồng quản trị Sinh năm: 1966

 • Từ  tháng 4 năm 2019 đến nay: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội – HEM

Chức vụ đang nắm giữ hiện tại ở các tổ chức khác:

 • Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thiết bị điện
 • Ủy viên  Hội đồng Công ty cổ phần Thiết bị điện
 • Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần sản xuất Thiết bị điện Đông Anh

Ông Bùi Quang Vinh – Ủy viên HĐQT kiêm Tng Giám đc Sinh năm: 1978

  • Từ tháng 7/2018 đến nay: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội – HEM.
  • Từ tháng 10/2018 đến nay: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội.
  • Từ năm 2016 đến  tháng 6/2018: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội.
  • Từ năm 2007 đến 2016: Trưởng phòng, Giám đốc Xưởng sản xuất – Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội.

Chức vụ đang nắm giữ hiện tại ở các tổ chức khác:

  • Từ tháng 6/2018 đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Điện cơ Hà Nội – HECO

Ông Lê Thành Lương –  y viên HĐQT Sinh năm: 1980

 • Từ tháng 4 năm 2019  đến nay: Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Chế tạo  Điện cơ Hà Nội – HEM
 • Từ năm 2019 – nay : Giám đốc Kinh doanh Máy biến áp HEM.
 • Từ năm 2018 – 2019: Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Thiết bị điện Gelex.

Ông Bùi Quốc Bảo - Giám đốc Sản xuất Sinh năm: 1963

 • Tháng 2/2019 – nay: Giám đốc Sản xuất Công ty cổ phần Chế tạo Điện  cơ Hà Nội
 • Từ năm 2013 – 2019: Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chế tạo Máy điện Việt Nam – Hungari (VIHEM)
 • Từ năm 2011 -2012: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chế tạo Máy điện Việt Nam – Hungari (VIHEM)

Ông Hà Tiến Lực – Giám đốc Trung tâm Dịch vụ sửa chữa HEM Sinh năm: 1963

 • Từ tháng 2/2019 – nay: Giám đốc Trung tâm Dịch vụ sửa chữa HEM
 • Từ năm 2009 – 2019: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội (HEM)
 • Từ năm 2002 – 2008: Giám đốc Xưởng Chế tạo Biến Thế- HEM

Bà Nguyễn Thị Thanh Yến – Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán Trưởng Sinh năm: 1976

 • Từ tháng 2/2019 – nay: Giám đốc Tài chính Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội
 • Từ năm 2015 đến nay: Kế toán trưởng, Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội;

Chức vụ đang nắm giữ hiện tại ở các tổ chức khác:

 • Chủ tịch HĐQT Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội – HITECH;
 • Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần Điện cơ Hà Nội – HECO.