imperia sky garden tpland Chung cư imperia sky garden Chung cư imperia sky garden tpland imperia sky garden Chung cư 423 minh khai Chung cư minh khai Bảng giá Chung cư Imperia Sky Garden Giá bán Chung cư Imperia Sky Garden giá bán chung cư imperia sky garden giá bán chung cư 423 minh khai giá bán mới nhất imperia sky garden bảng giá mới nhất dự án imperia sky garden Giá bán Imperia Sky Garden gia ban imperia sky garden The manor nguyen xien du an the manor nguyen xien biet thu the manor central park lien ke the manor central park chung cư the manor central park biệt thự the manor central park nha pho the manor central park chung cư 6th element dự án 6th element 6th element sửa máy bơm sua may bom Chung cư Ciputra Bán Chung cư Ciputra Biệt thự Ciputra Bán biệt thự Ciputra lilaha complex Chung cư lilaha complex Bán chung cư lilaha complex chung cu luxury park view luxury park view Bán chung cư luxury park view Five star hà đông Chung cư five star hà đông Bán chung cư five star hà đông Bán chung cư five star cầu giấy chung cư five star cầu giấy five star cầu giấy Bán chung cư five star resident chung cư five star resident five star resident fivestarcaugiay.net.vn/
condotel trí đức hạ long condotel trí đức dự án condotel trí đức condotel trí đức hạ long bay condotel trí đức hạ long condotel trí đức dự án condotel trí đức condotel trí đức hạ long bay condotel trí đức hạ long condotel trí đức dự án condotel trí đức condotel trí đức hạ long bay best western ha long best western ha long bay best western ha long bay Best Western Plus Sail Hạ Long best western ha long best western ha long bay best western ha long bay Best Western Plus Sail Hạ Long best western ha long best western ha long bay best western ha long bay Best Western Plus Sail Hạ Long
chung cư liễu giai tower liễu giai tower chung cư x1 26 liễu giai bán chung cư 26 liễu giai dự án liễu giai tower dự án sdu liễu giai chung cư 26 liễu giai du an chung cu 26 lieu giai
Ban lãnh đạo | Hem
TÌM KIẾM


 • Facebook
 • Google+
 • YouTube
 • RSS

Ban lãnh đạo

Công ty CP Chế tạo Điện cơ Hà Nội (HEM) thuộc Tổng Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Việt Nam (GELEX), được thành lập ngày 15/01/1961 và hiện là doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực chế tạo động cơ điện, máy phát điện, máy biến thế và các thiết bị kỹ thuật điện khác.

Ông Hà Đình Minh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Sinh năm: 1952 Danh hiệu: Anh Hùng Lao động

 • Từ năm 2017 đến nay: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội – HEM

Chức vụ đang nắm giữ hiện tại ở các tổ chức khác:

 • Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Chế tạo máy điện Việt Nam – Hungary;
 • Chủ tịch HĐQT Công ty VIHEM 1;
 • Chủ tịch HĐQT Công ty VIHEM 2.

Ông Bùi Quang Vinh – Tng Giám đc Sinh năm: 1978

  • Từ tháng 7/2018 đến nay: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội – HEM.
  • Từ năm 2016 đến  tháng 6/2018: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội.
  • Từ năm 2007 đến 2016: Trưởng phòng, Giám đốc Xưởng sản xuất – Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội.

Chức vụ đang nắm giữ hiện tại ở các tổ chức khác:

  • Từ tháng 6/2018 đến nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Điện cơ Hà Nội – HECO

Ông Nguyn Trng Tiếu –  y viên HĐQT Sinh năm: 1959

 • Từ năm 2017 đến nay: Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Chế tạo  Điện cơ Hà Nội – HEM
 • Từ năm 2017 – tháng 6/2018: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội – HEM

Chức vụ đang nắm giữ hiện tại ở các tổ chức khác:

 • Từ năm 2010 – Nay: Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam – GELEX
 • Từ tháng 09/2016 – Nay: Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Thiết bị đo điện
 • Từ năm 2015 – Nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện
 • Từ năm 2014 – Nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
 • Từ năm 2010 – tháng 8/2016: Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam
 • Từ 03/2018 – Nay: Giám đốc điều hành Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam

Ông Bùi Quốc Bảo – Ủy viên Hội đồng Quản trị Sinh năm: 1963

 • Từ năm 2017 đến nay: Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội – HEM

Chức vụ đang nắm giữ hiện tại ở các tổ chức khác:

 • Từ năm 2012 đến nay: Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Chế tạo máy điện Việt Nam – Hungary – VIHEM
 • Từ năm 2013 đến nay: Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chế tạo máy điện Việt Nam – Hungary – VIHEM

Ông Đoàn Văn Quý - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Sinh năm: 1970

 • Từ năm 2007 đến nay: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội;
 • Từ năm 2014 đến nay: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội.

Chức vụ đang nắm giữ hiện tại ở các tổ chức khác:

 • Từ năm 2008 đến nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội – HITECH,

Ông Hà Tiến Lực – Phó Tổng Giám đốc Sinh năm: 1963

 • Từ năm 2009 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội – HEM;
 • Từ năm 2008 đến 2009: Phó Giám đốc Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Chế tạo Điện cơ Hà Nội;
 • Từ năm 2002 đến 2008: Giám đốc Xưởng;
 • Từ năm 2001 đến 2002: Phó Quản đốc Phân xưởng.

Bà Nguyễn Thị Thanh Yến – Kế toán Trưởng Sinh năm: 1976

 • Từ năm 2015 đến nay: Kế toán trưởng, Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội;
 • Từ 05/2009 – 05/2015: Phó phòng TCKT, Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội;
 • Từ năm 2010 đến 2017: Trưởng ban Kiểm soát Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam – GELEX.

Chức vụ đang nắm giữ hiện tại ở các tổ chức khác:

 • Ủy viên HĐQT Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội – HITECH;
 • Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần Điện cơ Hà Nội – HECO.