imperia sky garden tpland Chung cư imperia sky garden Chung cư imperia sky garden tpland imperia sky garden Chung cư 423 minh khai Chung cư minh khai Bảng giá Chung cư Imperia Sky Garden Giá bán Chung cư Imperia Sky Garden giá bán chung cư imperia sky garden giá bán chung cư 423 minh khai giá bán mới nhất imperia sky garden bảng giá mới nhất dự án imperia sky garden Giá bán Imperia Sky Garden gia ban imperia sky garden The manor nguyen xien du an the manor nguyen xien biet thu the manor central park lien ke the manor central park chung cư the manor central park biệt thự the manor central park nha pho the manor central park chung cư 6th element dự án 6th element 6th element sửa máy bơm sua may bom Chung cư Ciputra Bán Chung cư Ciputra Biệt thự Ciputra Bán biệt thự Ciputra lilaha complex Chung cư lilaha complex Bán chung cư lilaha complex chung cu luxury park view luxury park view Bán chung cư luxury park view Five star hà đông Chung cư five star hà đông Bán chung cư five star hà đông Bán chung cư five star cầu giấy chung cư five star cầu giấy five star cầu giấy Bán chung cư five star resident chung cư five star resident five star resident fivestarcaugiay.net.vn/
condotel trí đức hạ long condotel trí đức dự án condotel trí đức condotel trí đức hạ long bay condotel trí đức hạ long condotel trí đức dự án condotel trí đức condotel trí đức hạ long bay condotel trí đức hạ long condotel trí đức dự án condotel trí đức condotel trí đức hạ long bay best western ha long best western ha long bay best western ha long bay Best Western Plus Sail Hạ Long best western ha long best western ha long bay best western ha long bay Best Western Plus Sail Hạ Long best western ha long best western ha long bay best western ha long bay Best Western Plus Sail Hạ Long
chung cư liễu giai tower liễu giai tower chung cư x1 26 liễu giai bán chung cư 26 liễu giai dự án liễu giai tower dự án sdu liễu giai chung cư 26 liễu giai du an chung cu 26 lieu giai
Báo cáo tài chính | Hem
TÌM KIẾM


  • Facebook
  • Google+
  • YouTube
  • RSS

Báo cáo tài chính

Công ty Cổ Phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội công bố báo cáo tài chính định kỳ theo quy định của nhà nước

HEM: Báo cáo tài chính riêng Quý 4 năm 2017

(30/01/2018    08:00)

HEM: Báo cáo tài chính riêng Quý 3 năm 2017

(30/10/2017    11:02)

HEM: Báo cáo tài chính riêng Quý 2 năm 2017

(28/07/2017    08:40)

HEM: Báo cáo tài chính riêng Quý 1 năm 2017

(21/04/2017    15:32)

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 (Đã được kiểm toán)

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 (Đã được kiểm toán). Xin vui lòng tải về để xem toàn văn báo cáo.

Báo cáo tài chính năm 2015 (đã được kiểm toán)

Báo cáo tài chính năm 2015 (đã được kiểm toán). Xin vui lòng tải về để xem toàn văn báo cáo.

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2015

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2015. Xin vui lòng tải về để xem toàn văn báo cáo.

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2015

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2015. Xin vui lòng tải về để xem toàn văn báo cáo.

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2015

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2015. Xin vui lòng tải về để xem toàn văn báo cáo.

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2015

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2015. Xin vui lòng tải về để xem toàn văn báo cáo.

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2015 (đã được soát xét)

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2015 (đã được soát xét). Xin vui lòng tải về để xem toàn văn báo cáo.

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 (đã được soát xét)

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 (đã được soát xét). Xin vui lòng tải về để xem toàn văn báo cáo.

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2015

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2015. Xin vui lòng tải về để xem toàn văn báo cáo.

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2015

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2015. Xin vui lòng tải về để xem toàn văn báo cáo.

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2015

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2015. Xin vui lòng tải về để xem toàn văn báo cáo.

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2015

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2015. Xin vui lòng tải về để xem toàn văn báo cáo.

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 (đã được kiểm toán)

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 (đã được kiểm toán). Xin vui lòng tải về để xem toàn văn báo cáo.

Báo cáo tài chính năm 2014 (đã được kiểm toán)

Báo cáo tài chính năm 2014 (đã được kiểm toán). Xin vui lòng tải về để xem toàn văn báo cáo.

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2014

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2014. Xin vui lòng tải về để xem toàn văn báo cáo.

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2014

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2014. Xin vui lòng tải về để xem toàn văn báo cáo.

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2014

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2014. Xin vui lòng tải về để xem toàn văn báo cáo.

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2014

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2014. Xin vui lòng tải về để xem toàn văn báo cáo.

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2014 đã soát xét

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2014 đã được soát xét. Xin vui lòng tải về để xem toàn văn báo cáo.

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014 đã soát xét

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014 đã được soát xét. Xin vui lòng tải về để xem toàn văn báo cáo.

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2014

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014. Xin vui lòng tải về để xem toàn văn báo cáo.

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2014

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2014. Xin vui lòng tải về để xem toàn văn báo cáo.

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2014

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2014. Xin vui lòng tải về để xem toàn văn báo cáo.

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2014

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2014. Xin vui lòng tải về để xem toàn văn báo cáo.

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 đã được kiểm toán. Xin vui lòng tải về để xem toàn văn báo cáo.

Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán. Xin vui lòng tải về để xem toàn văn báo cáo.

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2013

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2013. Xin vui lòng tải về để xem toàn văn báo cáo.

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2013

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2013.  Xin vui lòng tải về để xem toàn văn báo cáo.

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2013

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2013. Xin vui lòng tải về để xem toàn văn báo cáo.

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2013

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2013. Xin vui lòng tải về để xem toàn văn báo cáo.

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2013 đã soát xét

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2013 đã được soát xét. Xin vui lòng tải về để xem toàn văn báo cáo.

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013 đã soát xét

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013 đã được soát xét. Xin vui lòng tải về để xem toàn văn báo cáo.

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2013

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2013.  Xin vui lòng tải về để xem toàn văn báo cáo.

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2013

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2013. Xin vui lòng tải về để xem toàn văn báo cáo.

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 đã được kiểm toán. Xin vui lòng tải về để xem toàn văn báo cáo.

Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán. Xin vui lòng tải về để xem toàn văn báo cáo.

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2012

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2012. Xin vui lòng tải về để xem toàn văn báo cáo.

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2012

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2012. Xin vui lòng tải về để xem toàn văn báo cáo.

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2012

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2012. Xin vui lòng tải về để xem toàn văn báo cáo.

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2012

Báo cáo tài chính  Quý 3 năm 2012. Xin vui lòng tải về để xem toàn văn báo cáo.

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2012 đã soát xét

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2012 đã được soát xét. Xin vui lòng tải về để xem toàn văn báo cáo.

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2012 đã soát xét

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2012 đã được soát xét. Xin vui lòng tải về để xem toàn văn báo cáo.

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 (đã được kiểm toán)

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 (Đã được kiểm toán). Xin vui lòng tải về để xem toàn văn báo cáo.

Báo cáo tài chính năm 2011 (đã được kiểm toán)

Báo cáo tài chính năm 2011 (đã được kiểm toán). Xin vui lòng tải về để xem toàn văn báo cáo.