TÌM KIẾM


  • Facebook
  • Google+
  • YouTube
  • RSS

Tag: công đoàn 2017

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH SÁP NHẬP VÀ BÀN GIAO CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN HEM

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH SÁP NHẬP VÀ BÀN GIAO CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN HEM Trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp, các tổ chức Đảng và Đoàn thể của công ty cổ phần Chế tạo Máy điện Việt Nam – Hungari sau quá trình báo cáo và thực hiện các quy trình hành chính…

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN HEM LẦN THỨ 28, NHIỆM KỲ 2017 – 2022 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN HEM LẦN THỨ 28, NHIỆM KỲ 2017 - 2022 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP Trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, cùng với giai cấp công nhân và những người lao động cả nước nói chung, cán bộ, đoàn viên công…