TÌM KIẾM


  • Facebook
  • Google+
  • YouTube
  • RSS

Tag: công đoàn

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH SÁP NHẬP VÀ BÀN GIAO CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN HEM

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH SÁP NHẬP VÀ BÀN GIAO CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN HEM Trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp, các tổ chức Đảng và Đoàn thể của công ty cổ phần Chế tạo Máy điện Việt Nam – Hungari sau quá trình báo cáo và thực hiện các quy trình hành chính…