TÌM KIẾM


  • Facebook
  • Google+
  • YouTube
  • RSS

Tin tức

25 năm vận hành an toàn, hiệu quả đường dây 500 kV Bắc – Nam

25 năm vận hành an toàn, hiệu quả đường dây 500 kV Bắc - Nam Chính thức vận hành từ năm 1994, đường dây tải điện siêu cao áp 500 kV Bắc - Nam mạch 1 với chiều dài 1.487 km luôn phát huy được vai trò của mình, đáp ứng nhu cầu điện cho…

HEM TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Sáng ngày 08 tháng 4 năm 2019, tại Trụ sở làm việc Công ty tại địa chỉ Km12 Đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Đại…